tudalen_baner

ROEDD MARCHNAD CETRIS TONER CHINA WREIDDIOL I LAWR

Roedd marchnad cetris arlliw wreiddiol Tsieina ar i lawr yn y chwarter cyntaf oherwydd yr adlach epidemig.Yn ôl Traciwr Marchnad Nwyddau Traul Argraffu Chwarterol Tsieineaidd a ymchwiliwyd gan IDC, gostyngodd llwythi o 2.437 miliwn o cetris arlliw argraffydd laser gwreiddiol yn Tsieina yn chwarter cyntaf 2022 2.0% flwyddyn ar ôl blwyddyn, 17.3% yn olynol yn chwarter cyntaf 2021. Yn benodol, oherwydd y cau a'r rheolaeth epidemig, ni allai rhai gweithgynhyrchwyr â warysau anfon canolog yn Shanghai a'r cyffiniau gyflenwi, gan arwain at brinder cyflenwad a llwythi cynnyrch is.Ar ddiwedd y mis hwn, bydd y cau, a ymestynnodd am bron i ddau fis, y lefel isaf erioed i lawer o weithgynhyrchwyr nwyddau traul gwreiddiol o ran llwythi yn y chwarter nesaf.Ar yr un pryd, mae effaith yr epidemig wedi bod yn her sylweddol wrth leihau'r galw.